Etik Komisyon

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KOMİSYONU

5176 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in, 29'ncu maddesi gereğince kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik uygulamaları değerlendirmek ve karşılaşılan etik sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak üzere, İdaremiz Etik Komisyonu kurulmuştur..